TAFKA

TAFKA VOOR DE ZORG

Het omgaan met fiscale en administratieve uitdagingen in de zorgsector vereist specialistische kennis en voortdurende monitoring van veranderingen in wet- en regelgeving. Het inschakelen van administratieve en fiscale experts die bekend zijn met de zorgsector is van cruciaal belang om wettelijke naleving te waarborgen en financiële stabiliteit te behouden.

UITDAGINGEN BINNEN DE BRANCHE

De financiering van de Nederlandse zorgsector is ingewikkeld. Zorginstellingen moeten de budgetten en tarieven van zorgverzekeraars, de overheid en andere bronnen nauwlettend in de gaten houden. Veranderingen in financieringsmechanismen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de financiële stabiliteit van zorgorganisaties.

Daarnaast streven zorginstellingen naar financiële efficiëntie, maar moeten rekening houden met de specifieke financiële en fiscale voorschriften voor de sector. Dit omvat onder andere de toepassing van btw-vrijstellingen, vennootschapsbelastingregels en de behandeling van subsidies en donaties.

Tot slot brengt de opkomst van medische technologie en e-health nieuwe administratieve en financiële vraagstukken met zich mee.

WAT KAN TAFKA VOOR U BETEKENEN?

Zorg draait om mensen. Met onze persoonlijke aanpak maken wij het verschil. Wij zijn op de hoogte van alle actuele financiële, fiscale en CAO regels binnen de zorg en hebben specifieke en diepgaande kennis van zorgwet- en regelgeving. Tevens volgen wij de ontwikkelingen op de voet. U heeft bij ons een vast aanspreekpunt en daarmee korte lijnen.

U streeft naar continuïteit en een gezond rendement. Wij ondersteunen dat met  kengetallen en stuurinformatie. Omdat het voor u geen dagelijkse kost is kunnen wij u ondersteunen met onze inzichten en actuele informatie.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Wet- en regelgeving;
  • Afspraken met zorgverzekeraars;
  • Toetredingsregels voor de Wtza.

Wij ontzorgen u op deze belangrijke onderwerpen. Bent u huisarts, tandarts, psycholoog, fysiotherapeut, medisch specialist of GGZ -instelling wij staan voor u klaar.

Wij leveren accountantsdiensten, doen zorg-administraties, stellen jaarrekeningen vast en regelen alle aangiften. Maar het verschil maken we met onze proactieve advisering – op basis van de betrouwbare en actuele cijfers die we aanleveren.  Wij kijken naar méér dan alleen de cijfers.

Accountancydiensten
Jaarrekeningen
Administratie
Aangiften

Klantverhaal

Naam: Linda Terpstra 
Bedrijf: Fier

Introductie persoon & bedrijf

1. Kunt u ons kort voorstellen aan uw bedrijf en uzelf, inclusief uw rol en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf?

Linda Terpstra en Anke van Dijke vormden vanaf 2004 tot 1 oktober 2023 gezamenlijk de Raad van Bestuur van Fier. Op 1 oktober 2023 is Linda Terpstra terug getreden als voorzitter Raad van Bestuur en werkzaam als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur. Fier is een landelijk werkend expertisecentrum op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties; daarbij gaat het onder meer om partnergeweld, kindermishandeling, seksueel geweld, seksuele en criminele uitbuiting et cetera. Het hoofkantoor is gevestigd in Leeuwarden en in Capelle aan den Ijssel. Fier is een innovatieve organisatie. De bestuurders van Fier zorgpioniers.

Specifieke behoeften of uitdagingen bij het zoeken naar een financieel advieskantoor

2. Welke specifieke uitdagingen of behoeften had uw bedrijf toen u op zoek ging naar een advieskantoor?

Als zorgpioniers die maatschappelijk ondernemen hadden wij behoefte aan financieel bedrijfseconomische adviezen op maat. Passend bij de visie en uitgangspunten van Fier. Wij vonden in Tafka / Henk Kwant precies wat nodig was: kennis en kunde, bevlogenheid, bereidheid om hands on mee te werken en een adequate bedrijfsvoering neer te zetten. Bij Tafka kregen wij niet alleen het advies maar ook de handen aan het bed. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Redenen voor de keuze voor samenwerking met TAFKA

3. Waarom heeft uw bedrijf besloten om samen te werken met TAFKA? Wat heeft de doorslag gegeven bij deze keuze?

Tafka is een bedrijf dat midden in de samenleving staat. Een maatschappelijk betrokken en deskundig bedrijf dat bereid is een meter extra te maken. Met de juiste expertise en compassie vorm en inhoud geven aan de uitdagingen waar onze organisatie voor stond. Tafka heeft voor Fier een efficiënte en professionele bedrijfsvoeringvoering neergezet. Henk Kwant heeft ons voorzien van goede oplossingen of denkrichtingen op maat. Tafka is een competente betrokken organisatie die goed luistert wat er nodig is. Professioneel maatwerk. Lat but not least: Henk Kwant is een plezierig mens om mee samen te werken. 

Beschrijving van de samenwerking met TAFKA in 3 woorden

4. Kunt u de samenwerking met TAFKA in slechts drie woorden beschrijven.

Competent, maatwerk, betrokken/gepassioneerd. En een vierde: out of the box (als het nodig is).

Beoordeling van de diensten van TAFKA

5. Hoe zou u de diensten van TAFKA beoordelen? Zijn deze tegemoetgekomen aan de behoeften of uitdagingen die u aanvankelijk had?

Heel goed/uitstekend. Kwam volledig tegemoet aan onze verwachtingen.

Verrassingen en succesverhalen in de samenwerking

6. Wat heeft u het meest verrast in de samenwerking met TAFKA? Zou u een specifiek succesverhaal willen delen dat u heeft bereikt door gebruik te maken van de diensten van TAFKA?

De brede maatschappelijke oriëntatie. De betrokkenheid. De inzet van Tafka tijdens onze Summer school. Als vrijwilliger onderwijs bieden aan een groep kwetsbare jongeren die het niet getroffen hebben.

Ondernemersadvies aan collega’s in de branche

7. Wat zou uw beste advies zijn voor collega-ondernemers in uw branche, gebaseerd op uw eigen ervaringen en successen?

Met Tafka haal je goede expertise en maatwerk binnen.

Groot netwerk,
maar altijd persóónlijk

Wij bedienen cliënten door heel Nederland.

Onze backoffice zit in Zeist, lekker centraal. Per regio of gemeente, overal in het land, hebben we adviseurs. Zij zijn uw directe aanspreekpunt en bieden u persóónlijk contact. Onze dienstverlening kent vaste maandtarieven. Onze geavanceerde systemen werken moeiteloos samen met uw lesplanpakket.

Kies voor expertise en advies met menselijke maat

Bent u op zoek naar een administratie- en advieskantoor met échte expertise in de zorgsector? Maak nu een afspraak via het contactformulier. Dan merkt u snel genoeg wie straks uw fiscale zorgen kan genezen!