TAFKA

7 fiscale maatregelen die je portemonnee in 2024

Het demissionaire kabinet Rutte IV kondigde afgelopen september tijdens Prinsjesdag flink wat maatregelen aan die je portemonnee raken in 2024.

Het oorspronkelijke Belastingplan is door de Tweede Kamer echter op een aantal punten aangepast.

Bekijk het overzicht van 7 fiscale maatregelen die anders uitpakken dan werd gezegd tijdens Prinsjesdag.

1. Vermogensbelasting box 3: belastingtarief extra omhoog in 2024

Nieuw: het belastingpercentage over spaargeld en beleggingen in box 3 gaat omhoog van 32 procent dit jaar naar 36 procent in 2024. Wel blijft de vrijstelling voor de vermogensbelasting staan op 57.000 euro per persoon.

Oude voorstel: oorspronkelijk wilde het kabinet Rutte het belastingtarief in 2024 verhogen naar 34 procent. Daar komt dus nog eens twee procentpunt bij.

2. Toptarief in box 2 voor aanmerkelijk belang extra omhoog

Box 2 van de inkomstenbelasting heeft betrekking op belang van minimaal 5 procent in een vennootschap. De belasting wordt geheven op winstuitkeringen, zoals dividenden. In 2023 is het tarief 26,9 procent. Vanaf komend jaar komen er twee schijven in box 2.

Nieuw: het nieuwe, lage tarief dat geldt voor winstuitkeringen tot 67.000 euro blijft zoals gepland 24,5 procent, maar het hoge tarief dat geldt voor het uitkeringsdeel boven de 67.000 euro wordt 33 procent.

Oude voorstel: oorspronkelijk wilde het kabinet Rutte het hoge tarief op 31 procent zetten.

3. De accijns op alcohol gaat minder omhoog

Nieuw: de verhoging van de accijns op alcohol wordt 8,4 procent in plaats van 16,2 procent.

Oude voorstel: oorspronkelijk wilde het kabinet Rutte de accijns op alcohol met 16,2 procent verhogen in 2024.

Daarbij zou een kratje pils met 5 procent alcohol 0,50 euro duurder worden en een flesje pils met 5 procent alcohol 0,02 euro in prijs stijgen. Een fles wijn van 750 ml met meer dan 8,5 procent alcohol zou 0,13 euro duurder worden.

De prijsstijgingen vallen dus ongeveer de helft lager uit ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

4. Tabak wordt duurder

Nieuw: een pakje sigaretten (20 stuks) kost vanaf 1 april 2024 gemiddeld 11,10 euro. Een pakje shag (50 gram) kost dan 24,62 euro, inclusief btw.

Oude voorstel: op Prinsjesdag kondigde het kabinet Rutte aan dat een pakje sigaretten (20 stuks) gemiddeld 10,70 euro zou gaan kosten in 2024; een pakje shag (50 gram) zou gemiddeld 24,14 euro gaan kosten. Dat wordt dus in beide gevallen enkele tientallen centen meer.

5. De kansspelbelasting

Nieuw: de kansspelbelasting gaat omhoog van 29,5 procent dit jaar naar 30,5 procent in 2024.

Oude voorstel: oorspronkelijk was geen verhoging van de kansspelbelasting gepland.

6. Korting belastingheffing energierekening verhoogd

Huishoudens krijgen voor de energierekening een vaste heffingskorting, die in mindering wordt gebracht op de energienota. Deze fiscale korting is gekoppeld aan de elektriciteitsaansluiting.

Nieuw: de vermindering voor de energiebelasting wordt 631,35 euro komend jaar, inclusief btw.

Oude voorstel: oorspronkelijk zou de belastingkorting 603,04 euro worden. Het fiscale voordeel valt dus zo’n 28 euro hoger uit.

7. Verhoging accijns benzine en diesel van de baan

Nieuw: de accijns op benzine blijft per 1 januari 2024 staan op 78,91 cent per liter. Voor diesel blijft de accijns 51,63 cent per liter. Deze tarieven gelden sinds 1 juli 2023.

Oude voorstel: de accijns op benzine zou in het oorspronkelijke Belastingplan per 1 januari 2024 omhoog gaan naar 96,23 cent per liter; en de dieselaccijns zou 62,84 cent worden.

Het afblazen van deze verhogingen scheelt dus zo’n 17 cent per liter voor benzine en ruim 10 cent per liter voor diesel.